首页 古诗词 论诗三十首·其六

论诗三十首·其六

元代 / 阎咏

"郊原飞雨至,城阙湿云埋。迸点时穿牖,浮沤欲上阶。
淮之水舒舒,楚山直丛丛。子又舍我去,我怀焉所穷。
恩荣更守洛阳宫。行香暂出天桥上,巡礼常过禁殿中。
"或棹孤舟或杖藜,寻常适意钓长溪。
草木沾我润,豚鱼望我蕃。向来同竞辈,岂料由我存。
"扬州蒸毒似燂汤,客病清枯鬓欲霜。
禁树无风正和暖,玉楼金殿晓光中。
"为鱼实爱泉,食辛宁避蓼。人生既相合,不复论窕窕。
老是班行旧,闲为乡里豪。经过更何处,风景属吾曹。"
了却人间婚嫁事,复归朝右作公卿。"
"激水泻飞瀑,寄怀良在兹。如何谢安石,要结东山期。
忽复入长安,蹴踏日月宁。老方却归来,收拾可丁丁。


论诗三十首·其六拼音解释:

.jiao yuan fei yu zhi .cheng que shi yun mai .beng dian shi chuan you .fu ou yu shang jie .
huai zhi shui shu shu .chu shan zhi cong cong .zi you she wo qu .wo huai yan suo qiong .
en rong geng shou luo yang gong .xing xiang zan chu tian qiao shang .xun li chang guo jin dian zhong .
.huo zhao gu zhou huo zhang li .xun chang shi yi diao chang xi .
cao mu zhan wo run .tun yu wang wo fan .xiang lai tong jing bei .qi liao you wo cun .
.yang zhou zheng du si xun tang .ke bing qing ku bin yu shuang .
jin shu wu feng zheng he nuan .yu lou jin dian xiao guang zhong .
.wei yu shi ai quan .shi xin ning bi liao .ren sheng ji xiang he .bu fu lun tiao tiao .
lao shi ban xing jiu .xian wei xiang li hao .jing guo geng he chu .feng jing shu wu cao ..
liao que ren jian hun jia shi .fu gui chao you zuo gong qing ..
.ji shui xie fei pu .ji huai liang zai zi .ru he xie an shi .yao jie dong shan qi .
hu fu ru chang an .cu ta ri yue ning .lao fang que gui lai .shou shi ke ding ding .

译文及注释

译文
趁琼枝上花朵还未凋零,把能受馈赠的美女找寻。
定下心来啊(a)慢慢地前行,难控制飞得远远的思绪。
一条龙背井离乡飞翔,行踪不定游遍了四面八方。
 王冕是诸(zhu)暨县人。七八岁时,父亲(qin)叫他(ta)在田地上放牛,他偷偷地跑进学堂去听学生念书。听完以后,总是默默地记住。傍晚回家,他把放牧的牛都忘记了,有人牵着牛来责骂他们家的牛践踏田地,踩坏了庄稼。王冕的父亲大怒,打了王冕一顿。事情过后,他仍是这样。他的母亲说:“这孩子想读书这样入迷,何不由着他呢?”王冕从此以后就离开家,寄住在寺庙里。一到夜里,他就暗暗地走出来,坐在佛像的膝盖上,手里拿着书就借着佛像前长明灯的灯光诵读,书声琅琅一直读到天亮。佛像大多是泥塑的,一个个面目狰狞凶恶,令人害怕。王冕虽是小孩,却神色安然,好像没有看见似的。安阳的韩性听说以后对此感到很惊讶,收他做弟子,后来他成了大学问家。韩性死后,他的门人像侍奉韩性一样的侍奉王冕。那时王冕的父亲已死,王冕便将母亲带入越城供养。时间久了,母亲想念故乡,王冕就买了头白牛驾着母亲,自己穿戴着古式的帽子衣服(fu)跟随在车子后面,乡里的小孩都聚集在道两旁笑,王冕也笑。
我奉劝上天要重新振作精神,不要拘泥一定规格以降下更多的人才。
你为我热情拿过酒杯添满酒同饮共醉,我们一起拿筷子击打盘儿吟唱诗歌。
信陵君为侯嬴驾车过市访友,执辔愈恭颜色愈和。
白居易说,到天竺山去啊,那里如画卷展开,寺庙巍峨,流光溢彩。可爱的是东西二溪纵横交错,南北二峰高低错落自云霭霭。林逋说,并非如此,梅花的馨香幽幽飘来,怎比得上先到孤山探访香梅之海。待到雨过天晴再访稼轩不迟,我暂且在西湖边(bian)徘徊。
春草碧绿,郁郁葱葱,长满了南面的大路。暖风中花瓣乱舞,飞絮蒙蒙,也仿佛理解人的心情,满怀愁苦,倦怠慵容。回忆起那可人的伴侣,娇娆美丽,笑靥盈盈。寒食节里我们曾携手共沐春风,来到京师的郊野,尽兴地游乐娱情,终日里笑语欢声。可到了如今,却来到这天涯海角,再次感受到和煦的春风,可偏偏又孤苦伶仃。
调和好酸味和苦味,端上来有名的吴国羹汤。
我兴酣之时,落笔可摇动五岳,诗成之后,啸傲之声,直凌越沧海。

注释
花钿:女子头饰。用金翠珠宝制成的花形首饰。
③西秦:地名,在今甘肃省榆中北。
(21)开:解除,这里指天气放晴。
苟:姑且
延:请。
【王谢】王导、谢安,晋相,世家大族,贤才众多,皆居巷中,冠盖簪缨,为六朝(吴、东晋、宋齐梁陈先后建都于建康即今之南京)巨室。至唐时,则皆衰落不知其处。
⑸钓秋水:到秋水潭垂钓。
⑴《北山》王安石 古诗:即今南京东郊的钟山。

赏析

 诗名《《自遣》罗隐 古诗》,是自行排遣宽慰的(de)意思。解读此诗,关键全在于诗(yu shi)人将“愁’和“恨”排遣掉了没有。而诗人之“愁”和“恨”是社会之愁,家国之愁,这种愁是诗人自己难以解决的。上书,皇帝不听;劝说,皇帝不理;讽谏,皇帝会恼怒。那诗人怎样排遣,是采取了不理、不采、不合作、不发言的态度。这种玩世不恭的态度虽带有一定的消积成分,然而大多的知识分子都不发言,都不合作,那“此时无声胜有声”拥有很大的力量。
 这首七绝虽都是律句,但句与句之间不尽符合粘对规则。作者故意让一二句之间不对,二三句之间不粘,并采用其独擅的字句重用的手法来叙事抒情。冯浩赞此“调古情深”,正说出了这首以律句所写的古绝,声调感怆悲凉,情思缠绵哀痛的特点。
 《《后游》杜甫 古诗》是杜甫重游修觉寺时的作品。由于心态的不同,旧地重游往往会有绝异的感受,在《游修觉寺》中,杜甫客愁重重,在《《后游》杜甫 古诗》中,杜甫却又客愁全减。诗人带着游修觉寺的回忆跨过可爱的小桥再次登山访古刹。在诗人看来,壮丽秀美的山川好像等着诗人或游客去登临纵目,斗艳作姿的花柳无私地盼望着诗人或游客去领略欣赏。
 “仁祠空在鼎湖边”。“仁祠”,明·杨慎《艺林伐山·仙陀》:“佛寺曰仙陀,又曰仁祠。”在此当指瑶台寺。“鼎湖”,本为古代传说黄帝乘龙升天处,后借指帝王。如清·吴伟业《圆圆曲》“鼎湖当日弃人间,破敌收京下玉关。”此句指公主死后,空留下瑶台寺在唐太宗的昭陵旁边。
 “荒庭垂桔柚,古屋画龙蛇。”庙内,庭院荒芜,房屋古旧,一“荒”二“古”,不免使人感到凄凉、冷落。但诗人却观察到另一番景象:庭中桔柚硕果垂枝,壁上古画神龙舞爪。桔柚和龙蛇,给荒庭古屋带来一片生气和动感。“垂桔柚”、“画龙蛇”,既是眼前实景,又暗含着歌颂大禹的典故。据《尚书。禹贡》载,禹治洪水后,九州人民得以安居生产,远居东南的“岛夷”之民也“厥包桔柚”——把丰收的桔柚包裹好进贡给禹。又传说,禹“驱龙蛇而放菹(泽中有水草处)”,使龙蛇也有所归宿,不再兴风作浪(见《孟子。滕文公》)。这两个典故正好配合着眼前景物,由景物显示出来;景与典,化为一体,使人不觉诗人是在用典。前人称赞这两句“用事入化”,是“老杜千古绝技”(《诗薮。内篇》卷四)。这样用典的好处是,对于看出它是用典的,固然更觉意味深浓,为古代英雄的业绩所鼓舞;即使看不出它是用典,也同样可以欣赏这古色古香、富有生气的古庙景物,从中领会诗人豪迈的感情。
 关于明妃对此的反应,诗中写她“含情欲说独无处,传与琵琶心自知”。梅尧臣《依韵和原甫昭君辞》中也说:“情语既不通,岂止肠九回?”他们意思是说明妃与胡人言语也不通,谈不上“知心”,所以哀而不乐。
 这是一首以描绘蜀道山川的奇美而著称的抒情诗,公元743年(唐玄宗天宝二年)李白在长安《送友人入蜀》李白 古诗时所作。
 《卫风·《氓》佚名 古诗》是一首上古民间歌谣,以一个女子之口,率真地述说了其情变经历和深切体验,是一帧情爱画卷的(juan de)鲜活写照,也为后人留下了当时风俗民情的宝贵资料。
 至此,就表现出这首诗的立意与匠心了。诗中写韬略,写武功,只是陪衬,安邦治国才是其主旨。所以第一句就极可玩味,“知国如知兵”,“知国”为主,“知兵”为宾,造语精切,绝不可前后颠倒。“知国”是提挈全诗的一个纲。因而一、二段写法相同:先写军事才能,然后一转,落到治国之才。诗入突出父兄的这一共同点,正是希望范德孺继承其业绩,因而最后一段在写法上也承接上面的诗意:由诸将的思军功转为期望安边靖国,但这一期望在最后却表达得很委婉曲折。尽管如此,联系上面的笔意可知,如果直白说出,反嫌重复浅露,缺乏蕴藉之致。
 首联的“一片能教一断肠,可堪平砌更堆墙”,描绘了一幅凄凉衰败的《落梅》刘克庄 古诗景象,奠定了全诗凄怆忧愤的基调。每一片《落梅》刘克庄 古诗都使诗人触目愁肠,更何况那如雪花般飘落下来的铺满台阶又堆上了墙头的《落梅》刘克庄 古诗呢?面对如此凄凉的景象,自然引起诗人对社会、人生的思考。
 最后两句,诗人在《白石滩》王维 古诗上绘上了一群少女。她们有的家住水东,有的家住水西,都趁着月明之夜,来到这浅滩上洗衣浣纱。不言而喻,正是这皎洁的明月,才把她们吸引过来的。这就又借人物的活动中再衬明月一笔。由于这群浣纱少女的出现,幽静明媚的《白石滩》王维 古诗月夜,顿时生出开朗活泼的气氛,也带来了温馨甜美的生活气息,整幅画面都活起来了。这就又通过人物的行动,暗示了月光的明亮。这种写法,跟《鸟鸣涧》中的“月出惊山鸟”以鸟惊来写月明,颇相类似。
 《《咏三良》柳宗元 古诗》诗的后六句为第二层,是就秦康公来说。秦穆公命令三良为自己殉葬,这在礼仪上是不合的,朱熹即云:“史记秦武公卒,初以人从死,死者六十六人。至穆公遂用百七十七人,而三良与焉。盖其初特出于戎翟之俗,而无明王贤伯以讨其罪。于是习以为常,则虽以穆公之贤而不免。”在中原地区人看来,秦穆公以一百七十七人殉葬,自然是极其野蛮的行为,又何况其中还有国家的贤才。穆公死后,秦国的东征有所缓慢,晋、楚相继称霸,这和穆公以贤殉葬、大失人心有一定的关系。《左传》中“君子”即言:“秦穆之不为盟主也宜哉,死而弃民。先王违世,犹诒之法,而况夺之善人乎?……今纵无法以遗后嗣,而又收其良以死,难以在上矣。君子是以知秦之不复东征也。”宗元所论正是本此。然而他的真正意图并不在批判秦穆公,而是借此讨伐穆公的继任者康公,其策略是拿康公与魏颗进行比较。《左传》鲁宣公十五年记载:“魏武子有嬖妾,无子。武子疾,命颗曰:‘必嫁是。’疾病则曰:‘必以为殉。’及卒,颗嫁之,曰:‘疾病则乱,吾从其治也。’”魏颗在魏武子的不同命令之间选择了改嫁父妾的做法。这样既挽救了父妾的性命,又避免了魏武子背上以人殉葬的骂名。可是在史书有关三良殉死的记载中,却没有康公的声音,甚至让人感觉不到他的存在(cun zai)。穆公的命令明显是错误的,倘若三良从死并非出于自愿而是胁迫所致,康公命令他们不死,不但可以避免父亲残暴的遗命付诸行动,而且还可赢得人心,加强自己的统治基础,甚至可以继续父亲的东征事业。在这种情况下,康公如果选择沉默,即是承认穆公命令的有效性。柳宗元正是在此基础上立论的。应该说宗元的立论角度是颇为新颖的,然而倘若仔细研究,则会发现宗元的论证恰恰是偏颇的。
 诗的下面四句写“暮秋”,是山行的环境。“山风吹空林,飒飒如有人”两句先以风吹空林来表现林的“空”,又以仿佛有人而实则无人来衬托林的“空”,幽深静寂的环境写得十分生动。“如有人” 的比喻,更加反衬出树林的空寂。“苍旻霁凉雨,石路无飞尘”,正值秋日凉雨初霁,路上行尘不起。前两句从左右,这两句从上下将山间景色点染得更为幽静空寂。这四句所写的山色极其生动逼真,使人如临其境,就其本身而言,如唐代殷璠所说,是“宜称幽致”的,然而在此时此地,它所映衬的却是诗人空虚惆怅的心境。诗人之所以“卧”,并非由于山色幽雅宜人,而是由于千般烦恼与愁绪集于一身,是由于“疲”。由“千念”一转,写所感。此时正是岁暮时节,而迎萧瑟秋风,诗人百感交集,而其感情基调则是一“悲”字。以“千念”统领,说明诗人感触很多,这一切都由“暮节”而引发。“万籁”表明其声响之多,然而这一切音响只能越发触动诗人悲愁心绪。客观环境中的“万籁”,反衬主观心境中的“千念”。
 文章的第一句是大前提:“世有伯乐然后有千里马。”可这个命题本身就不合逻辑。因为存在决定意识,伯乐善相马的知识和经验,必须从社会上(或说自然界)存在着大量的千里马身上取得,然后逐渐总结出来的。所以过去有人就认为韩愈这句话是本末倒置,是唯心主义的。我们并不否认,从唯物主义原则来看,他这句话是错误的。但把它作为诗的语言,它却是发人深省的警句,是感慨万千的名言。因为世上有伯乐这种知识和本领的人实在太少了。于是作者紧接着在下文从正面点明主旨,一泻无余地把千里马的无限委屈倾诉出来。正由于“伯乐不常有”,不少的千里马不仅找不到一个一般水平的牧马人,而是“祇辱于奴隶人之手(zhi shou)”,受尽了无知小人的腌气。更令人悲愤的是这些宝马竟然成双作对地一群群死于槽枥之间,其遭遇之不幸、结局之惨痛真非笔墨所能形容。当然,结果更是死不瞑目,谁也不把这些有价值的神骏称为千里马,它们的死也自然是毫无所谓的了。“不以千里称也”这句话,包含着这样的意思:连同情它们的人都没有,更谈不上对它们的死表示遗憾、惋惜和悔恨痛心了。从文章表面看,作者说得已相当透彻;而实际上这里面不知有多少辛酸痛楚还没有尽情吐露,看似奔放而其内涵则甚为丰富,其实倒是含蓄不尽的(说他写得婉约,或许读者不能接受,可作者确实没有把话说尽)。这真是抒情诗的写法了。
 末联两句“蕃情似此水,长愿向南流”,运用生动的比喻,十分自然地抒写出了作者的心愿,使诗的意境更深化一步。“此水”不确指,也可能指黄河。诗人望着这滔滔奔流的河水,思绪联翩。他想:蕃情能像这大河一样,长久地向南流入中原该多好啊!这表现出诗人渴望民族团结的愿望。
 次联“非因斜日无由见,不是闲人岂得知”,是从首联描写转人三联议论的自然过渡。诗人感叹,这美丽的花只因偶然的机缘才被人发现,若不是斜日临照,与红花相映,人们便观赏不到这“一树红桃”;若不是作者自己是一个投闲置散的人,就不会知道在这“竹遮松荫”的幽静之处,还会有艳丽动人的桃花。

创作背景

 晁衡于公元717年(唐玄宗开元五年)来到中国求学,改姓名为晁衡。卒业后长期留居中国,历任司经局校书、左拾遗、左补阙、左散骑常侍、安南都护等职。在此期间,他与当时著名的文士广泛交往,与李白、王维、储光羲等都结下了深厚的友谊。公元753年(天宝十二载)冬,任秘书监兼卫尉卿,以唐朝使者的身份随日本访华的使者藤原清河等人分乘四船回国,在琉球附近遇风暴,与其他船只失去联系。当时误传晁衡遇难,其实他漂流到安南驩州(治所在今越南荣市)一带,遇海盗,同船死者一百七十余人,独晁衡与藤原于公元755年(天宝十四载)辗转回到长安。当时误传晁衡已溺死,李白便写下这首诗来悼念他。

 

阎咏( 元代 )

收录诗词 (6258)
简 介

阎咏 阎咏,字复申,江南山阳籍太原人。举人,官内阁中书。有《左汾近稿》。

诉衷情·小梅风韵最妖娆 / 何荆玉

丫头小儿荡画桨,长袂女郎簪翠翘。郡斋北轩卷罗幕,
"竹柏风雨过,萧疏台殿凉。石渠写奔熘,金刹照颓阳。
鲛人弄机杼,贝阙骈红紫。珠蛤吐玲珑,文鳐翔旖旎。
"朝光瑞气满宫楼,彩纛鱼龙四周稠。廊下御厨分冷食,
袖中忽见三行字,拭泪相看是故人。"
何地无江湖,何水无鲔鳣.天意不宰割,菲祭徒虔虔。
蛟龙得雨鬐鬣动,螮蝀饮河形影联。刺史临流褰翠帏,
上堂问起居。父母不戚戚,妻子不咨咨。嗟哉董生孝且慈,


古游侠呈军中诸将 / 游侠篇 / 田志勤

亦解尧心忧。恨汝时当食,藏头擫脑不肯食。不当食,
"祖席洛桥边,亲交共黯然。野晴山簇簇,霜晓菊鲜鲜。
结构罩群崖,回环驱万象。小劫不逾瞬,大千若在掌。
走章驰檄在得贤,燕雀纷拏要鹰隼。窃料二途必处一,
终年汲引绝,不耗复不盈。五月金石铄,既寒亦既清。
志适不期贵,道存岂偷生?久忘上封事,复笑升天行。窜逐宦湘浦,摇心剧悬旌。始惊陷世议,终欲逃天刑。岁月杀忧栗,慵疏寡将迎。追游疑所爱,且复舒吾情。石角恣幽步,长乌遂遐征。磴回茂树断,景晏寒川明。旷望少行人,时闻田鹳鸣。风篁冒水远,霜稻侵山平。稍与人事间,益知身世轻。为农信可乐,居宠真虚荣。乔木余故国,愿言果丹诚。四支反田亩,释志东皋耕。
"萱草女儿花,不解壮士忧。壮士心是剑,为君射斗牛。
幽驰异处所,忍虑多端倪。虚获我何饱,实归彼非迷。


春山夜月 / 王益柔

"闻君得折剑,一片雄心起。讵意铁蛟龙,潜在延津水。
"青山辗为尘,白日无闲人。自古推高车,争利西入秦。
时到僧家问苦空。老大登朝如梦里,贫穷作活似村中。
堂上陈美酒,堂下列清歌。劝君金曲卮,勿谓朱颜酡。
"设色既成象,卿云示国都。九天开秘祉,百辟赞嘉谟。
扣奇知浩淼,采异访穹崇。物表即高韵,人间访仙公。
披书古芸馥,恨唱华容歇。百日不相知,花光变凉节。
"南国山川旧帝畿,宋台梁馆尚依稀。马嘶古道行人歇,


女冠子·含娇含笑 / 吴向

心如止水鉴常明,见尽人间万物情。雕鹗腾空犹逞俊,
星如撒沙出,攒集争强雄。油灯不照席,
梅市门何在,兰亭水尚流。西陵待潮处,知汝不胜愁。"
归去不自息,耕耘成楚农。"
其一觜大者,攫搏性贪痴。有力强如鹘,有爪利如锥。
多才遇景皆能咏,当日人传满凤城。"
远谪年犹少,初归鬓已衰。门闲故吏去,室静老僧期。不见蜘蛛集,频为佝偻欺。颖微囊未出,寒甚谷难吹。濩落唯心在,平生有己知。商歌夜深后,听者竟为谁。
装束轻鸿意态生。阅曲定知能自适,举杯应叹不同倾。


菩萨蛮·春风吹绿湖边草 / 许传霈

春风乱飐辟邪旗。谪仙年月今应满,戆谏声名众所知。
"浮杯万里过沧溟,遍礼名山适性灵。深夜降龙潭水黑,
"一夜霜风凋玉芝,苍生望绝士林悲。空怀济世安人略,
参差帘牖重,次第笼虚白。树影满空床,萤光缀深壁。
"韶光先禁柳,几处覆沟新。映水疑分翠,含烟欲占春。
"昔寻李愿向盘谷,正见高崖巨壁争开张。是时新晴天井溢,
中流上滩潬,沙水不可详。惊波暗合沓,星宿争翻芒。
手把命珪兼相印,一时重叠赏元功。"


拂舞词 / 公无渡河 / 鲁有开

邻里皆迁客,儿童习左言。炎天无冽井,霜月见芳荪。
尧舜事已远,丘道安可胜。蜉蝣不信鹤,蜩鷃肯窥鹏。
话离叙别倾清觞。吟丝竹,鸣笙簧,酒酣性逸歌猖狂。
淅沥翠枝翻,凄清金蕊馥。凝姿节堪重,澄艳景非淑。
事佛无妨有佞名。酒力半酣愁已散,文锋未钝老犹争。
翠蛾发清响,曲尽有馀意。酌我莫忧狂,老来无逸气。"
汝此痴骸阿谁生。可从海窟来,便解缘青冥。
道旧与抚孤,悄然伤我神。依依见眉睫,嘿嘿含悲辛。


摸鱼儿·更能消几番风雨 / 何经愉

"元和庚寅斗插子,月十四日三更中。森森万木夜僵立,
鸱鸮鸣高树,众鸟相因依。东方有一士,岁暮常苦饥。
台柏烟常起,池荷香暗飘。星文辞北极,旗影度东辽。
时时数点仙,袅袅一线龙。霏微岚浪际,游戏颢兴浓。
"东风渐暖满城春,独占幽居养病身。
恩许宫曹作上宾。诗里难同相得伴,酒边多见自由身。
我时留妻子,仓卒不及将。相见不复期,零落甘所丁。
步出白日上,坐依清溪边。地寒松桂短,石险道路偏。


江亭夜月送别二首 / 翁延寿

"忽惊金印驾朱轓,遂别鸣珂听晓猿。碧落仙来虽暂谪,
其下澄湫水,有蛟寒可罾。惜哉不得往,岂谓吾无能。
野蔬盈倾筐,颇杂池沼芼.缅慕鼓枻翁,啸咏哺其糟。
青山临黄河,下有长安道。世上名利人,相逢不知老。
宋玉逞大句,李白飞狂才。苟非圣贤心,孰与造化该。
果枉移疾咏,中含嘉虑明。洗涤烦浊尽,视听昭旷生。
汲汲来窥戒迟缓。"
夫岂能必然,固已谢黯黮.狂词肆滂葩,低昂见舒惨。


南乡子·妙手写徽真 / 赵瞻

"散诞向阳眠,将闲敌地仙。诗情茶助爽,药力酒能宣。
视听改旧趣,物象含新姿。红雨花上滴,绿烟柳际垂。
不知马骨伤寒水,唯见龙城起暮云。"
校量功力相千万,好去从空白玉台。"
蔬飧要同吃,破袄请来绽。谓言安堵后,贷借更何患。
"山公自是林园主,叹惜前贤造作时。
介马晨萧萧,阵云竟天涯。阴风猎白草,旗槊光参差。
向晚归来石窗下,菖蒲叶上见题名。"


春思二首 / 丘程

"羽客骖仙鹤,将飞驻碧山。映松残雪在,度岭片云还。
长得积玉夸豪毅,每揖闲人多意气。生来不读半行书,
"黔江秋水浸云霓,独泛慈航路不迷。猿狖窥斋林叶动,
寒龟饮气受泥涂。东隅有失谁能免,北叟之言岂便无。
何处深春好,春深稚子家。争骑一竿竹,偷折四邻花。
"朝辞官军驿,前望顺阳路。野水啮荒坟,秋虫镂宫树。
才春思已乱,始秋悲又搅。朝餐动及午,夜讽恒至卯。
旦夕公归伸拜谢,免劳骑去逐双旌。"